Trước đó, ban lãnh đạo AC Milan cương quyết không thảo luận về điều khoản giải phóng cũng, nhưng mối quan hệ căng thẳng đã khiến đôi bên phải nhượng bộ.